1 » Polityka prywatności2

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r. przez PB Auto Dystrybucja części z siedzibą ul. Stanisława Witkiewicza 60, 71-125 Szczecin  (w dalszej treści zwane sklep lub pbauto.pl) jako Administrator danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania danych Usługobiorcy oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika w tym za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.

Właścicielem sklepu internetowego oraz Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym www.pbauto.pl  jest PB Auto Dystrybucja części z siedzibą ul. Stanisława Witkiewicza 60, 71-125 Szczecin  NIP: 8521062060

Dane osobowe Usługobiorcy ( klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.


Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2. Poprzez dodatkowe zbieranie informacji o parametrach połączenia (adres IP).
3. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików "cookies". Szczegóły działania plików "cookies" w naszym sklepie opisane są w pobrać
Informacji o cookies.

Jakie dane osobowe są nam potrzebne ?

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki posprzedażnej dotyczący: reklamacji, obsługi zwrotów i wymian, przyjęcia odstąpienia od umowy oraz korzystania z rabatów przypisanych do konta klienta i promocji.

Podczas rejestracji konta w naszym sklepie prosimy o dobrowolne podanie danych niezbędnych do założenia konta, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość wyświetlenia historii dokonanych zakupów. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez stronę www.pbauto.pl jest akceptacja warunków REGULAMINU i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W trakcie rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz podaje następujące dane:

    - Imię i nazwisko,

    - Adres e-mail,

    - Numer telefonu,

    - NIP (w przypadku rejestracji firmy),

    - Nazwa firmy,

    - Adres do wysyłki i faktury,

Powyższe dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub poprzez kontakt pracownikiem firmy pbauto.pl.

Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Przetwarzanie danych  osobowych pozwala  nam  na  świadczenie  usług,  m.in.  utrzymanie Konta, realizowanie zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

Dane osobowe przetwarzamy w celu :
  • wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art.6ust.1lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta zostały podane nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu),to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO)
  • obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes sklepu pbauto.pl (art. 6 ust. 1 lit.f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami  zmian  w  systemach  informatycznych,  wykrywania  nieprawidłowości, ochroną  przed atakami oraz nadużyciami.


W związku z przetwarzaniem danych osobowych powyższe dane osobowe są przekazywane do następujących firm :

  • obsługującej nasze serwery na podstawie umowy powierzenia danych osobowych:

HOME.PL ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252

  • Firm kurierskich jeśli wybrali Państwo firmę kurierską :

DHL Express (Poland) Sp. z o.o. ul. Wirażowa 37 02-158 Warszawa  

DPD Sp. z o.o. ul.  Mineralna 15 02-274 Warszawa

Inpost SA ul. Malborska 130 30-624 Kraków

  • bankom oraz systemom elektronicznej płatności w celu identyfikacji płatności
  • zewnętrznej obsłudze ABI lub IOD
  • zewnętrznej księgowości,
  • zewnętrznemu archiwum,
  • zewnętrznemu działowi prawnemu,
  • producentowi towaru w sprawach reklamacyjnych.

 

Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 

Złożenie zamówienia - w trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia ( wyszczególnionych wyżej), które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie podczas rejestracji konta lub skorzystania z formularza bezpośrednio na stronie sklepu, prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który będą przesyłane informacje handlowe. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera logując się na swoje konto w sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Ochrona Twoich danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko pracownicy sklepu, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony oraz wyznaczony Inspektor Ochrony Danych IOD. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

Zabezpieczenia

Sklep stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sklep zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Dane osobowe w Sklepie są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Strony internetowe Sklepu Internetowego zabezpieczone są certyfikatem SLL, a komunikacja jest szyfrowana.

W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Sklepu Internetowego. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Sklep Internetowy nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.

Przechowywanie danych


Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy dane będą przechowywane
ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 

Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.Zmiana polityki bezpieczeństwa

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać
standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie powiadomimy Cię drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem wżycie nowej polityki prywatności.


Kontakt

Jeżeli zachodzi taka potrzeba kontaktujemy się z Tobą korzystając z podanego podczas rejestracji e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

Sklep Internetowy nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.

 

Postanowienia końcowe
 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych IOD, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PB Auto Dystrybucja części z siedzibą ul. Stanisława Witkiewicza 60, 71-125 Szczecin z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem właściciela pod adresem e-mail: info@pbauto.com.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl